Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017

ΤΟ ΕΠΑΜ στο 4ο Διεθνές Συντονιστικό Συνέδριο για την έξοδο από την Ε.Ε. και το ευρώ (βίντεο)

Στο πρώτο βίντεο η εισήγηση του Λ. Χρυσανθόπουλου στο 1ο στρογγυλό τραπέζι με θέμα: «Αντίσταση στο Νεοφιλελευθερισμό».Το Ευρωπαϊκό Συντονιστικό για την Έξοδο από το Ευρώ, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, στο οποίο συμμετέχουν κινήματα από την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Αυστρία, την Φινλανδία και την Ελλάδα, πραγματοποίησε την 4η συνάντησή του στο Παρίσι στις 4 Μαρτίου 2017.
Στις τέσσερις στρογγυλές τράπεζες, τα θέματα που εξετάσθηκαν ήταν η αντίσταση κατά του νεοφιλελευθερισμού, η άρνηση του νεοφιλελευθερισμού να πολεμήσει για την εθνική και λαϊκή κυριαρχία, η έξοδος από την Ε.Ε ή Σχέδιο Β για την ΕΕ, και η στρατηγική μονομερούς εξόδου από την Ε.Ε και το Ευρώ.

Το ΕΠΑΜ το εκπροσώπησαν ο Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος και η Χριστίνα Κόμη.
Ο Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος συμμετείχε στο 1ο στρογγυλό τραπέζι που είχε θέμα «Αντίσταση στο Νεοφιλελευθερισμό», στο 4ο στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Στρατηγική για την μονομερή έξοδο από την ΕΕ και το ευρώ», καθώς και στην ομάδα που συζήτησε τα συμπεράσματα της ημερίδας.

Η Χριστίνα Κόμη συμμετείχε στο 2ο στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Από την άρνηση της νεοφιλελεύθερης τάξης στον αγώνα για την εθνική και λαϊκή κυριαρχία», και στο 3ο στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Αντιπαράθεση: Έξοδος από την ΕΕ ή σχέδιο Β για την ΕΕ;».

Στα βίντεο παρατίθενται οι εισηγήσεις των δύο συναγωνιστών με ελληνικούς υπότιτλους.

Στο 2ο βίντεο η εισήγηση της Χριστίνας Κόμη στο 2ο στρογγυλό τραπέζι, με θέμα της ομιλίας της «ΕΕ: κανένα γεωστρατηγικό όραμα».