Τομέας Θεσσαλονίκης


Επικοινωνία: ΕΠΑΜ Θεσσαλονίκης  epamcorthessalonikis@gmail.com     
Τομέας Κεντρ. Μακεδονίας  epamkentrikimacedonia@gmail.com
 
Τοπικές Οργανώσεις του ΤΟΜΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γραφεία: Ναυμαχίας Έλλης 4, 5ος όροφος, Λαδάδικα


Τ.Ο. Θεσσαλονίκης

Ηλεκτρον. ταχυδρομείο:
epamcorthessalonikis@gmail.com

Διεύθυνση γραφείων: Ναυμαχίας Έλλης 6, 5ος όροφος, Λαδάδικα
Τηλέφωνα:
6974 925991, 6979 984336


.
.

                        Τ.Ο. ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
.
Ηλεκτρον. ταχυδρομείο:
epamthermaikou@gmail.com
 
.
Τηλέφωνο: 6940 695598
.
Τ.Ο. Δυτικής Θεσσαλονίκης

Ηλεκτρον. ταχυδρομείο:
epamcoredthessaloniki@gmail.com

Τηλέφωνο: 6907 073580

Τ.Ο. Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Ηλεκτρον. ταχυδρομείο:
epamcoreanthess@gmail.com

Τηλέφωνο: 6947 457959 

.
ΕΠΑΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   ΕΠΑΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   ΕΠΑΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   ΕΠΑΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   ΕΠΑΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ