Τ.Ο. Θεσσαλονίκης






Επικοινωνία: ΕΠΑΜ Θεσσαλονίκης  epamcorthessalonikis@gmail.com     
Τομέας Κεντρ. Μακεδονίας  epamkentrikimacedonia@gmail.com
 
Τοπική Οργάνωση Θεσσαλονίκης
Γραφεία: Ναυμαχίας Έλλης 4, 5ος όροφος, Λαδάδικα


Τ.Ο. Θεσσαλονίκης

Ηλεκτρον. ταχυδρομείο:
epamcorthessalonikis@gmail.com

Διεύθυνση γραφείων: Ναυμαχίας Έλλης 6, 5ος όροφος, Λαδάδικα
Τηλέφωνα:
6974 925991, 6979 984336


. , 

Πυρήνας Δυτικής Θεσσαλονίκης

Ηλεκτρον. ταχυδρομείο:
epamcoredthessaloniki@gmail.com

Τηλέφωνο: 6907 073580





Πυρήνας Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Ηλεκτρον. ταχυδρομείο:
epamcoreanthess@gmail.com

Τηλέφωνο: 6947 457959


,


ΕΠΑΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   ΕΠΑΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   ΕΠΑΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   ΕΠΑΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   ΕΠΑΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου