Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

Εκδηλώσεις του Ε.ΠΑ.Μ. στην Ευρώπη ενόψει της 25ης ΜαρτίουΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο πλαίσιο των δράσεων για την ενημέρωση της Διεθνούς Κοινής Γνώμης, για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα, εξαιτίας της συνεχούς πολιτικής της σκληρής λιτότητας, το Ε.ΠΑ.Μ. διοργανώνει με την ευκαιρία της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου, σε ευρωπαϊκές πόλεις (Λονδίνο, Παρίσι, Χάγη) τις παρακάτω εκδηλώσεις διαμαρτυρίας το Σάββατο 25 Μαρτίου:

ΛΟΝΔΙΝΟ
Διαδήλωση, έξω από την Ελληνική Πρεσβεία στις 12.00 με αίτημα την αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον Ελληνικό λαό. Θα επιδοθεί στην Πρεσβεία η Έκθεση του ΟΗΕ που περιγράφει τις παραβιάσεις αυτές που είναι αποτέλεσμα των μέτρων λιτότητας. Η διαδήλωση γίνεται σε συνεργασία με την “Εκστρατεία για μια Ανεξάρτητη Βρετανία” (Campaign for an independent Britain).

ΠΑΡΙΣΙ
Διαδήλωση έξω από την Ελληνική Πρεσβεία στις 11.00 π.μ. με ανάλογο αίτημα. Η διαδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την “Επιτροπή για μια Νέα Αντίσταση” (Comite pour une Nouvelle Resistance) και με το “Μέτωπο για ένα κυρίαρχο λαό, μια ανεξάρτητη Γαλλία και μια κοινωνική Δημοκρατία” (Rassemblement du Peuple Souverain, pour une France Independante et une Republique Sociale).

ΧΑΓΗ
Διαδήλωση έξω από την Ελληνική Πρεσβεία στις 12.30 με το ίδιο αίτημα. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Ε.ΠΑ.Μ. Μπενελουξ.

Το Ε.ΠΑ.Μ. απευθύνει πρόσκληση προς τους πολίτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ολλανδίας, να μετάσχουν μαζικά στις παραπάνω εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους προς τον χειμαζόμενο ελληνικό λαό.

Αθήνα 17 Μαρτίου 2017
Το Γραφείο Τύπου του Ε.ΠΑ.Μ.


EVENTS ORGANISED BY EPAM IN EUROPE ON MARCH 25TH

Protests of EPAM (United Popular Front) in London, Paris and the Hague on the occasion of the National Day of March 25 th.

Within the framework of the struggle that EPAM is waging to inform world public opinion about the violation of human rights that are being made in Greece because of the austerity measures,and on the occasion of the National Day of March 25 th ,the following events are being organized on Saturday March 25 th.

1.London.
Demonstration outside of the Greek Embassy at 12.00 requesting the restoration of human rights to the people of Greece.The UN report describing these violations that are a result of the austerity measures will be submitted to the Embassy.The demonstration is organized in cooperation with the Campaign for an Independent Pritain(CIB).

2. Paris.
Demonstration outside of the Greek Embassy at 11.00 with the same request.The demonstration is organized in cooperation with the Committee for a New Resistance (Comite pour une Nouvelle Resistance) and the Front for a Sovereign People,an Independent France and a social Republic (Rassemblant du Peuple Souverain,pour une France Independante et une Republique Sociale).

3. The Hague.
Demonstration outside of the Greek Embassy at 12.30 with the same request.The demonstration is organized by EPAM-Benelux.

EPAM calls upon the people of the United Kingdom, France and the Netherlands to show their solidarity to the suffering people of Greece by participating in these demonstrations.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου